2017
[8. év]

irodalmi

L A P

Horváth Dezső: Törzsfejlődés

Vladimir Rott: A „mákos” meg a „diós”


Horváth Dezső: Az agrárolló

Vasi Szabó János: Vidéki kiküldetés


Horváth Dezső: A világ Sámsonjai


Horváth Dezső: Szulikó

Varga Kriszta: Májusba érkezés


Horváth Dezső: A galambok beszélnek

Vasi Szabó János: Magyar montázs (részlet)


Horváth Dezső: Aljnövényzet

Varga Kriszta: Emberélet · Kegyelem a kiadóban · Kicsukva


Horváth Dezső: Szószékek születnek

Vasi Szabó János: Thulcandra2016


Bácsi István: Advent

Horváth Dezső: Csatornaetika

Cegléd József Kázmér: Zárvány III.


Cegléd József Kázmér: A linzerkarika

Horváth Dezső: Az altiszti jobb


Csák Gyöngyi: Jelen · Magánszínház · Növény

Horváth Dezső: A szendvicsleány


Horváth Dezső: Bőszült bika · Nagyapánk, az első


Büki Mátyás: A bal lator (apokrif töredék) · Répa

Horváth Dezső: A világ vándoraiBaka Györgyi: Otthonom, az anyanyelv · Rácsos idő · Virágkereszt

Büki Attila: Késő délután a Jakab malomnál · Kiket az Isten itt felejt

Koosán Ildikó: …mert van még, aki mintha lelkemből szólna…
Műhelytitok a versírásról · Qawra tengerpartjánBüki Mátyás: Küldetés

Cegléd József Kázmér: Zárvány II.

Csák Gyöngyi: Harmonikaművész · Kísérlet · A rózsák kegyeltje


Andor Csaba: Madách-emlékbeszéd

Cegléd József Kázmér: Pánczél Sándor balladája

T. Ágoston László: Álmomban nagyhatalom voltamVladimir Rott: A sors ellenében


Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából
(Horváth Dezső: Bölénykantáta)

Csák Gyöngyi:
Fényképed nézve · Kiválasztott · Pedig (versek)

Horváth Dezső: Palatinus Jóska2015


Csák Gyöngyi:
Távirat · Tegnap · Varjúszállta völgy (versek)

Horváth Dezső: Cuki bili

Polner Laura:
Citrom · Halak · Léttükör · Vattacukor (versek)


Csák Gyöngyi:
Kő · Viszonyok · Telepátia (versek)

Horváth Dezső: Karácsonyi föltámadás


Horváth Dezső: Filológia, orgonával


Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából
(Fenyő Miksa: Az elsodort ország)

Csák Gyöngyi:
A kiválasztott · Lázálmok · Lázgörbe (versek)

Horváth Dezső: Lomputykák

Koosán Ildikó:
Bevillanó · Roppant önzőn, roppant kevélyen (versek)
Octavian Goga: Este (műfordítás)


Horváth Dezső: Át a hídon

Koosán Ildikó:
Gárdony · Megkésve (versek)
J. W. Goethe: Öregség · Jacques Prévert: Párizsban éjjel (műfordítások)

Makovics János:
Átlépve · Kékség · Másnak lenni · Nem búcsúzom, csak elmegyek (versek)


Cegléd József Kázmér: Rákparkoló · Zárvány

Csák Gyöngyi:
Telefonbeszélgetés · Érzéki csalódás · Egoterápia (versek)

Horváth Dezső: Az utolsó szó

Koosán Ildikó:
nyírfa-dal · Vihar előtt (versek)
Heinrich Heine: Világrend · Joyce Kilmer: Fák (műfordítások)

Oberczián Géza: A kavics

T. Ágoston László: Ricsi dobverői


Makovics János:
Másnak lenni · „Ismeretlen” írók, költők


Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarában
(Csernok Attila: Elherdált ország)

Csák Gyöngyi:
Búcsú az idei tavasztól · Előzetes · Létmorzsák (versek)

Horváth Dezső: Civilizátorok

Kui János: Hangulat (vers)

Nyírfalvi Károly:
Állvány · Három mondat · Három sor… · Mozdulat · Szilánkok (versek)

Pásztor Csaba: jó volt · Megint (versek)

Pósa Zoltán: Egy sorkatona lelkivilága (versek)

T. Ágoston László: Harangszó előtt


Andor Csaba: Szürrealizmus vagy realizmus?
(József Attila: A szolnoki hídon c. versének élményháttere)

Baka Györgyi:
Belső napfogyatkozás · Gyermekkorom madárszíve · messze kerültem (versek)

Büki Mátyás: Tikaföldi szerelmi ének (vers)

Cegléd József Kázmér: Fattyúkiáltás

Csák Gyöngyi:
Hasonlat · Kórtársaim · Kötelék (versek)

Nyírfalvi Károly: A szorongás terhe és üressége (vers)

Pásztor Csaba:
itt · Kőangyalok (versek)

T. Ágoston László: Egérfogó


Baka Györgyi:
Büntetés · Feltáruló gyermekkor · Ne hagyj el (versek)

Horváth Dezső: Az istenfáját!

Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat (hirdetés)

T. Ágoston László: Hadvezérek és próféták


Andor Csaba: Autopszichográfia

Büki Attila:
Képírók · Változatok egy Bella-strófára (versek)

Kui János: Én, a varázsló (vers)

Nyírfalvi Károly:
Angyal jár a réten · mondóka (versek)


Büki Mátyás: Tél a mezőn, napsütés (vers)

Csák Gyöngyi:
Kalandozások · Világ II. (versek)

Lajos Tamás műfordítása:
Apollinaire: A Mirabeau híd

Oberczián Géza: Történet arról…

Pósa Zoltán: Csillagos ég a Balaton fölött
Elhunyt Matyikó Sebestyén József


60. szám, 2014. december

Bácsi István: Egy hörcsög emlékiratai

Büki Mátyás: Háztartási munka

Büki Mátyás: Ócska vidék

Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából
(Júdás evangéliuma)

Csák Gyöngyi: A barátság újabb stációiból

Csák Gyöngyi: Ezredfordulói sóhajtások

Csák Gyöngyi: Késés

Csák Gyöngyi: Tévelygés az idegenben

Horváth Dezső: Eczet ég…

Kui János: Mit mondhatnék

Lajos Tamás: Bazilika

Lajos Tamás műfordítása:
Pablo Neruda XVIII. szerelmes szonettje

Nyírfalvi Károly: Aprók

Pásztor Csaba: Felsejlő emlék

Pásztor Csaba: Helyzetjelentés

Pásztor Csaba: Telep

Pósa Zoltán: Karácsonyi számvetés

Pósa Zoltán: A lélek születése

Pósa Zoltán: Luca napi kísértet

Pósa Zoltán: Oda-vissza

Pósa Zoltán: Üdvösség és kárhozat

59. szám, 2014. november

Bácsi István: Táska

Büki Mátyás: Marjai motyog

Büki Mátyás: Pillanatkép

Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából
(Gáspár István Gábor: Egy vers ára)

Csák Gyöngyi: Felszállnak a madarak

Csák Gyöngyi: Képek

Csák Gyöngyi: Szombati álom (2009)

Csák Gyöngyi: Zápor

Kui János: Útravaló

Lajos Tamás műfordítása:
Eduard Mörike: Ködben

Nyírfalvi Károly: Kilenc naplójegyzet

Oberczián Géza: Éhség

Pásztor Csaba: Egy vízió

Pásztor Csaba: A hatodikról

Pásztor Csaba: Mondád anyám…

Pásztor Csaba: Túlparton

Pósa Zoltán: Frontváltás

Pósa Zoltán: Mindenszenti változatok a félelemre

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  18. fejezet

T. Ágoston László: A hecsedli meg a postás

Vámos György (hang): 301

58. szám, 2014. október

Bácsi István: A tejescsupor

Cegléd József Kázmér: Dér

Csák Gyöngyi: Álomképek
(álomtöredékek)

Csák Gyöngyi: Anonyma arcai

Horváth Dezső: Parasztpassió

Kui János: Csillag

Kui János: mosoly anyám arcán

Lajos Tamás: Esőcseppek

Lajos Tamás műfordítása:
Eduard Mörike: Ő az

Nyírfalvi Károly: Bordarojtok

Nyírfalvi Károly: Fák, bokrok, magoncok

Nyírfalvi Károly: [félre, félre]

Pásztor Csaba: Hajó

Pásztor Csaba: Megint

Pásztor Csaba: Pillantás a mélybe

Pósa Zoltán: Átjárás a múltba (4)
(ciklus az Átjárás című kötetből)

Pósa Zoltán: Egy mondat előzményei és következ­mé­nyei

Pósa Zoltán: Troglodita

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  17. fejezet

Vámos György (hang): Gordi(p)uszi

57. szám, 2014. szeptember

Bácsi István: Úton

Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából
(Háy János: A gyerek)

Csák Gyöngyi: Kívül

Csák Gyöngyi: Novemberi álmok
(álomtöredékek)

Csák Gyöngyi: Zarándoklat

Horváth Dezső: Apás szülés

Kui János: arckép

Kui János: Túlélem

Lajos Tamás: Meghalt

Lajos Tamás műfordítása:
Kurt Tucholsky: Szemek a nagyvárosban

Pásztor Csaba: A hetedik nap

Pásztor Csaba: Fakó festmény a körúton

Pásztor Csaba: Ő

Pásztor Csaba: Szürke napon félretolva

Pósa Zoltán: Imák Barna Mártának
(versciklus)

Pósa Zoltán: Seminoma, avagy kór­ház a vá­ros köze­pén
(részlet)

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  16. fejezet

Vámos György (hang): 70-es anzix

56. szám, 2014. augusztus

Andor Csaba: A nagy kolerajárvány
Madách életé­ben és főmű­vé­ben

Bácsi István: Jézus találkozása Kovács Magdolnával

Buda Attila: Két bibliográfia – több szempont

Büki Attila: Versmozaikok

Cegléd József Kázmér: Mátyás és a topán

Csák Gyöngyi: A barátság stációiból

Kui János: Az idő

Kui János: Napraforgó

Kui János: Rózsa

Kui János: Zár Hadész kapuján

Pásztor Csaba: Álomképsor

Pásztor Csaba: Esik

Pásztor Csaba: A híradó margójára

Pósa Zoltán: Átjárás a múltba (3)
(ciklus az Átjárás című kötetből)

Pósa Zoltán: Prügelknabe, kínjában felnőtté érni

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  15. fejezet

T. Ágoston László: Szegény Lőkös Zsuzsanna

Vámos György (hang): a harangzúgatásról

Vámos György (hang): A magányról

55. szám, 2014. július

Bácsi István: Fal

Cegléd József Kázmér: Arbári Imre kései vezeklése

Csák Gyöngyi: Rege

Horváth Dezső: A büntetés – irgalom

Mezey Katalin: Regény a szigetvilágból

Pásztor Csaba: Anyám egy résen át…

Pásztor Csaba: Ébredés

Pósa Zoltán: Átjárás a múltba (2)
(ciklus az Átjárás című kötetből)

Pósa Zoltán: Hetvenéves újkori irodalmunk
magyar anyanyelvű, bolgár „apanyelvű” írója
Gondolatok Doncsev Toso Egy bolgár vallomásai című „breviáriumáról”

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  14. fejezet

T. Ágoston László: Tüntetés

Urbán Dániel: Kósa Sándor: Mintha

Vámos György (hang): oltári kegy-élet

Vámos György (hang): pedig-rém

54. szám, 2014. június

Bácsi István: Jámbor mese

Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából
(Dr. Lenkei Gábor két könyvéről)

Csák Gyöngyi: Requiem

Horváth Dezső: Messzi Imriske kegyetlen halála

Kui János: harang

Kui János: Szikla

Oberczián Géza: A fa

Pósa Zoltán: Átjárás a múltba
(ciklus az Átjárás című kötetből)

Pósa Zoltán: Nemesradnóton megtaláltam negyedik kis­ha­zá­mat
(Részletek)

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  13. fejezet

T. Ágoston László: Lakógyűlés

Vámos György (hang): Értem Eliot

Vámos György (hang): Látó

53. szám, 2014. május

Bácsi István: a virágokat még neveld fel

Buda Attila: Kelevéz Ágnes: A keletkező szö­veg esz­té­ti­kája

Cegléd József Kázmér: A kötőjel

Horváth Dezső: Harácsisten, meg az Isten

Kui János: Bezárul

Kui János: A néma zongora

Pósa Zoltán: Földi hűség

Pósa Zoltán: Hitetlen Tamás

Pósa Zoltán: Kánikula

Pósa Zoltán: Koponyák

Pósa Zoltán: Mondóka

Pósa Zoltán: Paulus születése

Pósa Zoltán: Saulus halála

Pósa Zoltán: Tavasz szemüveggel

Pósa Zoltán: Tavaszi szivárvány

Pósa Zoltán: Tomboló…

Pósa Zoltán: Transzmutáció

Pósa Zoltán: Újévi hó

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  12. fejezet

Vámos György (hang): csatt… (bőr-ön-dológia)

Vámos György (hang): 300-ért Verával

Vámos György (hang): kifogás

52. szám, 2014. április

Andor Csaba: Mikszáth slicce

Bácsi István: Búcsúzó könyves asszony

Bácsi István: A bűnös

Büki Attila fordítása: Kristiina Ehin: Éremtenger

Cegléd József Kázmér: Kalliopé kosarából (Kornai János)

Csák Gyöngyi: A pad

Horváth Dezső: Vipera

Kui János: becézem a világot

Kui János: olvasó

Oberczián Géza: Bénultság

Pósa Zoltán: Angyalok telephelye

Pósa Zoltán: Anteusz

Pósa Zoltán: Árpád ébresztése

Pósa Zoltán: Magyarország, 2012, február 16.

Pósa Zoltán: Merlin ébresztése

Pósa Zoltán: Partiumi elégia

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  11. fejezet

T. Ágoston László: Vágatlanul

Vámos György (hang): Faggató

Vámos György (hang): Inri

Vámos György (hang): kuporgató

51. szám, 2014. március

Andor Csaba: Kis magyar Ödipusz

Bácsi István: Hideg tenyér

Buda Attila: „Itt füst van, távozom…”
(Történetek költészet és valóság határ­vi­dé­kén)

Büki Attila: Vers az utcáról

Cegléd József Kázmér: „A szív szobája”

Csák Gyöngyi: Készülődés

Kui János: Ez a föld

Kui János: Referencia

Pósa Zoltán: Az űr borzalma

Pósa Zoltán: Bányászének

Pósa Zoltán: Élő fekete doboznak hívta magát, pedig fárosz volt
Száz éve született Illés Sándor író, köl­tő, a Ma­gyar Nem­zet örö­kös főmunkatársa

Pósa Zoltán: Ghost

Pósa Zoltán: Magyar Werther

Pósa Zoltán: Horror

Pósa Zoltán: Kamaszéj

Pósa Zoltán: Twin Peaks

Pósa Zoltán: Vakond

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  10. fejezet

T. Ágoston László: Én, Botos Panni

Vámos György (hang): hát tuja, nem az eleje

Vámos György (hang): hidra

Vámos György (hang): Magyar Hippik

50. szám, 2014. február

Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné

Bácsi István: Árok

Büki Attila: … és jött a reggel

Büki Attila: Miért írunk verset? (– Költői est négyesben –)

Cegléd József Kázmér: Hakniváltozatok

Csák Gyöngyi: Törésvonalak

Kui János: letisztul

Kui János: Nem kellesz

Oberczián Géza: Az élet császára

Pósa Zoltán: Egy gyógyult alkoholista piás badarkái

Pósa Zoltán: Három csillag találkozása
(A meg­sza­kí­tott repü­lés avagy sze­rel­mem Viszockijjal)

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  9. fejezet

T. Ágoston László: Pálfordulás

Vámos György (hang): dÉVA vÁRA

Vámos György (hang): Szó

49. szám, 2014. január

Andor Csaba: Szponzorált halál

Bácsi István: A verem

Buda Attila: Babits Mihály-bibliográfia
(Összeállította Stauder Mária, Varga Katalin)

Cegléd József Kázmér: Halnap

Csák Gyöngyi: Rövid versek

Kui János: a lélek törvénye

Kui János: levél

Oberczián Géza: Kristálypalota

Pethes Mária: Elektroszmog – Carol Ann Duffynak

Pósa Zoltán: A csodaszarvas születése

Pósa Zoltán: Erisz almája

Pósa Zoltán: Egy kis kitérő költőverseny után

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  8. fejezet

T. Ágoston László: Szivárványív

Vámos György (hang): Ámító

Vámos György (hang): Lator

Vámos György (hang): Menhelyen


48. szám, 2013. december

Andor Csaba: Csoma Sándor és a világháló

Bácsi István: Két költő

Bácsi István: ne sajnáld

Buda Attila: Őszi éjszaka (Petelei István válogatott művei)

Cegléd József Kázmér: Szabadesés

Csák Gyöngyi: Karácsonyi életképek

Kui János: A nő

Kui János: Szilágysági vén hegyek

Oberczián Géza: Őszi kert

P. Szabó Mária: Király születik (14/14)

Pethes Mária: relaxáció

Pósa Zoltán: Advent

Pósa Zoltán: Csakratöltés

Pósa Zoltán: Hit és hitetlenség

Pósa Zoltán: Ne vígy minket kísértetbe

Pósa Zoltán: Szentlélek

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  7. fejezet

T. Ágoston László: Porszívó

Vámos György (hang): „általmegyünk a…”

Vámos György (hang): aztán…(?)

Vámos György (hang): Lövések Juditért

Vámos György (hang): Választások

47. szám, 2013. november

Andor Csaba: Teofilia (18/18)

Bácsi István: Négy kapucsínó, egy fekete

Cegléd József Kázmér: Képeslap

Csák Gyöngyi: Halottak napján

Farkas Judit: A legyőzhetetlen Anteusz
(Pósa Zoltán József Attila díjas író­val beszél­get Far­kas Judit)

Kui János: Hajnal

Kui János: inkarnáció

Oberczián Géza: Duna-part

P. Szabó Mária: Király születik (13/14)

Pethes Mária: szerelmünk csillagképe

Pósa Zoltán: Jézus tanítványai

Pósa Zoltán: Márta

Pósa Zoltán: Mártának (pluralis)

Pósa Zoltán: Stációk

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  6. fejezet

Vámos György (hang): Búcsú a Szerzőktől
(majdnem társat írtam?!)

Vámos György (hang): poetika-patika

Vámos György (hang): Vackor

Vámos György (hang): Vincent bakancsa vagyok!

46. szám, 2013. október

Andor Csaba: Teofilia (17/18)

Bácsi István: Mormota (részlet)

Buda Attila: Babits Mihály: Tanulmányok, esszék

Cegléd József Kázmér: Nyúlvár

Csák Gyöngyi: Úti kaland(ok)

Csák Gyöngyi: Seherezádé ciklusból

Horváth Dezső: Klinikai föltámadás

Kósa Sándor: Mexikói anzix (38, 39)

Kui János: A mező, a Föld

Oberczián Géza: Végre!

P. Szabó Mária: Király születik (12/14)

Pethes Mária: Compunctio

Pósa Zoltán: Et resurrexit tertia die

Pósa Zoltán: Imák Barna Mártához

Pósa Zoltán: Református hipsterfohászok

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  5. fejezet

Vámos György (hang): Fotográfia

Vámos György (hang): Hőség

Vámos György (hang): itt

Vámos György (hang): ki-, levétel

45. szám, 2013. szeptember

(b. i.): Szeptember

Andor Csaba: Teofilia (16/18)

Bácsi István: Író a könyvesboltban

Büki Attila: A párizsi galériás

Cegléd József Kázmér: A temetés

Csák Gyöngyi: Távolodó

Csák Gyöngyi: Tehetetlenség

Kósa Sándor: Mexikói anzix (37)

Kui János: Majdnem óda

Major Anita: Társadalom mélyaltatásban
(Beszélgetés Hász Róberttel törté­nelmi regé­nyé­ről:
A kündéről, az elve­szett népek­ről és a tűz­ke­reszt­ség­ről)

Oberczián Géza: A tévéfejű gyerek

P. Szabó Mária: Király születik (11/14)

Pethes Mária: Szeptember

Pósa Zoltán: Aszály

Pósa Zoltán: Csalfa téltündér

Pósa Zoltán: Havaselvi ballada

Pósa Zoltán: Hermes és Majakovszkij

Pósa Zoltán: Homoktenger

Pósa Zoltán: Ima mértéktartásért

Pósa Zoltán: Lidércfény

Pósa Zoltán: Őszi légszomj

Pósa Zoltán: Téli tengerszem

Pósa Zoltán: Új lét reményében

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  4. fejezet

Vámos György (hang): a szétszerelt gyermekláncfű teje

Vámos György (hang): Átváltozás (…általbucskázni…)

Vámos György (hang): Exkaliburátor

Vámos György (hang): Forr a dalom

44. szám, 2013. augusztus

(k. s.): Mi történt a boom után?

Andor Csaba: Teofilia (15/18)

Bácsi István: Dedikálás

Büki Mátyás: A katona

Cegléd József Kázmér: Sírok nélkül

Csák Gyöngyi: Áldozatbemutatás

Kui János: egyre megy

P. Szabó Mária: Király születik (10/14)

Pethes Mária: Egy vagy a közös térrel - Mile Nedelkovskinak

Pósa Zoltán: Mintha éltünk volna (Kósa Sándor: Mintha)

Pósa Zoltán: Antiretró ciklus

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  3. fejezet

43. szám, 2013. július

(b. i.): „Szex és erőszak a bányában”

Andor Csaba: Teofilia (14/18)

Bácsi István: Mormota (részlet)

Cegléd József Kázmér: Örvény

Csák Gyöngyi: Rövid versek

Horváth Dezső: Sári néni

Kósa Sándor: Mexikói anzix (36)

Pethes Mária: Az embertelenség labirintusában – Soóky Lászlónak

Pósa Zoltán: A cél a keresés

Pósa Zoltán: Éji vándor

Pósa Zoltán: Fogyó hold

Pósa Zoltán: Hermetista zsoltár

Pósa Zoltán: Idősikló

Pósa Zoltán: Kövült üzenetek

Pósa Zoltán: Nem szabad

Pósa Zoltán: Telihold

P. Szabó Mária: Király születik (9/14)

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  2. fejezet

42. szám, 2013. június

(b. i.): Híd

Andor Csaba: Teofilia (13/18)

Bácsi István: Mit akarhattak ezek tőlem?

Büki Attila: Valóság

Csák Gyöngyi: Találkozásaimból

Horváth Dezső: Kaptár

Kósa Sándor: Mintha (részlet)

Pethes Mária: Tizennégy sor

Pósa Zoltán: Delirium tremens

Pósa Zoltán: Elmaradt apokalipszis

Pósa Zoltán: Fanyalgás

Pósa Zoltán: A grál titka

Pósa Zoltán: Az ígéret földje

Pósa Zoltán: Inari

Pósa Zoltán: Savonarola gyermekkora

P. Szabó Mária: Király születik (8/14)

Vladimir Rott: A sors ellenében, I. (részlet)  Előszó, 1. fejezet

Reményi József Tamás: Casanova bábuja
(Turczi István négy verséről)

Turczi István: (Miféle épület az a katarzis)

Turczi István: Minden kezdet (részlet)

41. szám, 2013. május

(k. s.): Mintha (részlet)

Andor Csaba: Teofilia (12/18)

Bácsi István: Baleset

Büki Attila: Gulácsy-érem

Csák Gyöngyi: Lopott perceimben

Horváth Dezső: Bölénykantáta

Menyhért Anna: Titokkal a kánonban (2/2)
(Nemes Nagy Ágnes és a női iro­dalmi hagyomány)

P. Szabó Mária: Király születik (7/14)

Pethes Mária: szirénének

Sereg Melinda: Játék az élet

Szepes Erika: Turczi István posztmodern és modern között

Turczi István: (Emlékmakett)

40. szám, 2013. április

(b. i.): „Nagy szél kapott föl egyszer engem”

Andor Csaba: Első szerelem (Madách és Fanni)

Andor Csaba: Teofilia (11/18)

Bácsi István: Mormota (részlet)

Csák Gyöngyi: J. A.-variációkból

Kósa Sándor: Mexikói anzix (35)

Kulcsár Szabó Ernő: Nem história – nem galéria
(Turczi István: Áthalások)

Menyhért Anna: Titokkal a kánonban (1/2)
(Nemes Nagy Ágnes és a női iro­dalmi hagyomány)

Pethes Mária: vándorkövek

Peti Zsombor: Álom

P. Szabó Mária: Király születik (6/14)

Sereg Melinda: Láttál már…

Szepes Erika: Magyar Antaiosz
(Gondolatok Konczek József: Vogul szi­gor­lat című kötete kapcsán)

Tatár Rózsa: A jóféle pörkölthöz

Turczi István: (Kápolna nyílik a szívben)

39. szám, 2013. március

(b. i.): Környezetszennyezés

Andor Csaba: Teofilia (10/18)

Bácsi István: Harang

Bácsi István: Napmosoly

Csák Gyöngyi: Folyamat

Hegedűs Krisztián: Napló, 6.

Kósa Sándor: Mexikói anzix (34)

P. Szabó Mária: Király születik (5/14)

Pethes Mária: dalok a szülői házért

Sereg Melinda: Táncol a szél

38. szám, 2013. február

Pályázati kiírás

Andor Csaba: Kötelező kegyeletsértés

Andor Csaba: Teofilia (9/18)

Bácsi István: Vodka

Csák Gyöngyi: Próba

Hegedűs Krisztián: Napló, 5.

Kósa Sándor: Mexikói anzix (33)

Pethes Mária: adalékok a békéhez

P. Szabó Mária: Király születik (4/14)

Varga Kriszta: Kegyelmes Január

37. szám, 2013. január

(b. i.): Túlélő faj

Andor Csaba: Teofilia (8/18)

Bácsi István: Mormota (részlet)

Csák Gyöngyi: Szerelemdicsérő

Hegedűs Krisztián: Napló, 4.

Kósa Sándor: Mexikói anzix (32)

Pethes Mária: Vetítés

P. Szabó Mária: Király születik (3/14)


36. szám, 2012. december

Andor Csaba: Teofilia (7/18)

Bácsi István: Gomba

Bácsi István: Kő

Csák Gyöngyi: Összefonódások

Hegedűs Krisztián: Napló, 3.

Kósa Sándor: Mexikói anzix (31)

Kozma Andor: A magyarok symphoniája

A Magyar Remekírók sorozat megjelent kötetei

Pethes Mária: Végállomás

P. Szabó Mária: Király születik (2/14)

Varga Kriszta: Sárga

35. szám, 2012. november

Andor Csaba: Teofilia (6/18)

Bácsi István: Őszi mormoló

Büki Mátyás: Hozzám tartozik

Csák Gyöngyi: Jegenye

Hegedűs Krisztián: Napló, 2.

Kósa Sándor: Mexikói anzix (30)

Lajtai Gábor: Töredék

Mikszáth Kálmán: Az a pogány Filcsik

Mikszáth Kálmán életrajza

Pethes Mária: Térlátás

P. Szabó Mária: Király születik (1/14)

Varga Kriszta: Öröktől

34. szám, 2012. október

Andor Csaba: Teofilia (5/18)

Bácsi István: Kék nyelv

Csák Gyöngyi: Létezés

Hegedűs Krisztián: Napló, 1.

Kósa Sándor: Mexikói anzix (28, 29)

Pethes Mária: Törvények

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (28, 29)

Vajda Péter: Kon-Fu-Cse

Vajda Péter életrajza

33. szám, 2012. szeptember

Andor Csaba: Teofilia (4/18)

Aranka György: Elmélkedés a magyar szótárról

Bácsi István: Betörés a Kazal közben

Csák Gyöngyi: Volt akkor ott

Fecske Panna: Őrület

Kósa Sándor: Mexikói anzix (27)

Pethes Mária: Ázott szivárvány

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (26, 27)

Sereg Melinda: Túlpart

32. szám, 2012. augusztus

Andor Csaba: Teofilia (3/18)

Bácsi István: Sms

Büki Mátyás: Fényképész (hommage a’ Poe)

Csák Gyöngyi: Séta

Fecske Panna: Hétszer tagadtál meg

Gláser Diána: Az akvárium fenekén

Gláser Diána: sünbalázstestem

Kósa Sándor: Mexikói anzix (24, 25, 26)

Lajtai Gábor: Ítélet

Pethes Mária: Álmok monológja

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (24, 25)

Vajda Péter: Yoridala

Varga Kriszta: Rajtad

31. szám, 2012. július

Andor Csaba: Teofilia (2/18)

Bácsi István: A hegesztő feltámadása

Bárd Miklós: Fekete bolygó

Büki Mátyás: Kéztartás

Csák Gyöngyi: Erdő

Fecske Panna: Skarlát

Gláser Diána: Én-Te

Kósa Sándor: Mexikói anzix (23)

Lajtai Gábor: Újjászületés

Pethes Mária: Élesre töltött pillanat

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (22, 23)

Sereg Melinda: Mért várnék rád tovább?

Varga Kriszta: Történelem és varázslat

30. szám, 2012. június

Andor Csaba: Teofilia (1/18)

Bácsi István: Démon az esőben

Csák Gyöngyi: Madárversek

Fecske Panna: Vagy

Fürth Éva: Más mese

Gláser Diána: Emléktöredék

Gláser Diána: Kagylóhéjporban

Kósa Sándor: Mexikói anzix (21, 22)

Lajtai Gábor: Szerelemszonett

Lauka Gusztáv: Drámai hatás vagy hatásos dráma

Pethes Mária: Kivágott nyelvű harang

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (20, 21)

Szentmártoni János: Itt, a papíron

Varga Kriszta: Furkó Kálmán katonája voltam

29. szám, 2012. május

Bácsi István: Gabi és Gábor

Fecske Panna: Bábel

Fürth Éva: Doktor Kondorosi

Fürth Éva: Esterházy Péter beszél

Gláser Diána: Csontok

Kósa Sándor: Tér

Lajtai Gábor: Önnön magányba zárva

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (18, 19)

Enyedi István: René Descartes:
A filozófia alap­el­vei című művé­nek magya­rá­zata

Sereg Melinda: Csokikúra

Szabó Katalin Anita: Napraforgó

Szentmártoni János: A másik apa

28. szám, 2012. április

Bácsi István: Harminckettő

Bácsi István: Kereszt

Fecske Panna: Töredék

Fürth Éva: Gyáván a hóesésben

Fürth Éva: Magyar Éva beszél

Gláser Diána: Rövid az út

Gláser Diána: Jelszavak

Kósa Sándor: Mexikói anzix (20)

Lajtai Gábor: Sóra nincs idő

Pethes Mária: Hallgatás a fecskékért

Pethes Mária: óraátállítás

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (16, 17)

Szlávy Pál: Bölcsességhez vezető út

Szabó Katalin Anita: Az éj után…

Szentmártoni János: Téli dúdoló

27. szám, 2012. március

Bácsi István: Párhuzamos spirálok

Bácsi István: Tajtékzó démon

Fecske Panna: Ív

Fecske Panna: Kávé

Fürth Éva: Margit híd

Fürth Éva: Schäffer Erzsébet beszél

Gláser Diána: Penelopé anyám

Gláser Diána: Tér

Kósa Sándor: Mexikói anzix (19)

Lajtai Gábor: Metamorfózis

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (14, 15)

Szabó Katalin Anita: Vártál, s vártalak

Zrínyi Miklós: III. Ferdinándnak (Varasd, 1653. december 7.)

Zrínyi Miklós életrajza

26. szám, 2012. február

Bácsi István: Isten jobbomon ül

Csáky Imre: Tündekrónikák (Álomhajsza)

Csípő Zsolt: Mint a lajhár

Fürth Éva: Nádas Péter beszél

Fürth Éva: Trolin

Hemera Anette: bogárélet

Hemera Anette: héreg

Kósa Sándor: Mexikói anzix (16, 17, 18)

Lajtai Gábor: A bagzó őskaján

Pethes Mária: A szerelem életrajza

Pethes Mária: Az árulás ujjlenyomata

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (12, 13)

Zrínyi Miklós: III. Ferdinándnak (Csáktornya, 1652. július 5.)

25. szám, 2012. január

Bácsi István: A pofon

Csáky Imre: Tündekrónikák (Arrkhunia mámoros éjszakái)

Dudics Emese: Miért merült feledésbe Bohuniczky Szefi?

Fecske Panna: Neked

Fürth Éva: Vakvilág

Hemera Anette: Álom

Kósa Sándor: Mexikói anzix (15)

Kurth Endre: Valódi lány, robajló ár

Lajtai Gábor: Keser

Pethes Mária: Etűd két gordonkára

Pethes Mária: Ózonlyuk

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (10, 11)

Vajda Péter: Lumpaci vagabundus

A Magyar Remekírók sorozat megjelent kötetei

Varga Kriszta: Költőszövetség

Varga Kriszta: Oh, my Lord


24. szám, 2011. december

Bácsi István: Problémás vevő

Csáky Imre: Tündekrónikák (Boldog idők…?)

Fecske Panna: Sous la phrase

Fürth Éva: Miskin újra

Hemera Annette: Hajnal

Hemera Annette: keresztek

Kósa Sándor: Mexikói anzix (12, 13, 14)

Lajtai Gábor: Virrasztó

Mikszáth Kálmán: A ló, a bárányka és a nyúl

Pethes Mária: Fejezetek a valóságból

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (8, 9)

Varga Kriszta: Csodák

23. szám, 2011. november

Bácsi István: Mormota bukása (7)

Csáky Imre: Tündekrónikák (A béke ígérete)

Fecske Panna: In flagranti

Fürth Éva: Más mese

Gláser Diána: Mesebeli távcső

Hemera Annette: imádta a szavakat?

Hemera Annette: sanghaj expressz

Kósa Sándor: Mexikói anzix (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Lajtai Gábor: Abszurd

Pethes Mária: Közeledések

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (6, 7)

Szabó Dezső: A forradalmas Ady

Varga Kriszta: Melankólia

22. szám, 2011. október

Bácsi István: Mormota bukása (6)

Csáky Imre: Tündekrónikák (A rettegett felismerések fantomja)

Fecske Panna: Kétség

Fürth Éva: Tükörterem

Kósa Sándor: Mexikói anzix (1, 2)

Pethes Mária: Távolodások

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (4, 5)

Szabó Dezső: A romantikus Ady

Szabó Dezső életrajza

Varga Kriszta: Dél

21. szám, 2011. szeptember

Babits Mihály: Pajzzsal és dárdával

Bácsi István: Mormota bukása (5)

Fürth Éva: Barlang

Kósa Sándor: Mintha (10)

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (2, 3)

Varga Kriszta: Tajga

20. szám, 2011. augusztus

Babits Mihály: Balassa

Babits Mihály életrajza

Bácsi István: Mormota bukása (4)

Csáky Imre: Tündekrónikák (Útban Kolonor felé)

Kósa Sándor: Mintha (9)

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (1)

Varga Kriszta: The Mercy Seat

19. szám, 2011. július

Bácsi István: Mormota bukása (3)

Csáky Imre: Tündekrónikák (Démonviszály, 2)

Kósa Sándor: Mintha (8)

Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása

P. Szabó Mária: Külváros

18. szám, 2011. június

Bácsi István: Mormota bukása (2)

Csáky Imre: Tündekrónikák (Démonviszály, 1)

Kósa Sándor: Mintha (7)

Mikszáth Kálmán: Timár Zsófi özvegysége

17. szám, 2011. május

Bácsi István: Mormota bukása (1)

Csáky Imre: Tündekrónikák (Fegyverben)

Kósa Sándor: Mintha (6)

Mikszáth Kálmán: Veréb Pál traktában

Peti Zsombor: Vihar

16. szám, 2011. április

Bácsi István: A király és a rozmár

Csáky Imre: Tündekrónikák (A kiképzés)

Fecske Panna: Bérház

Kósa Sándor: Mintha (5)

Peti Zsombor: Brit elegancia

Varga Kriszta: Mátkavásár

Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való
el­mél­ke­dé­sek

15. szám, 2011. március

Bácsi István: A harmincegyedik napon

Csáky Imre: Tündekrónikák (A megbízatás)

Fecske Panna: Legyél te

Fecske Panna: Végérvényesen

Kósa Sándor: Kis elmozdulás

Kozma Andor: A karthágói harangok

Peti Zsombor: A la recherche…(Radnóti Miklós)

P. Szabó Mária: Furi néni és a Hivatal

14. szám, 2011. február

Bácsi István: A halász és a fejedelem

Bácsi István: Holtan heverő hópihék

Csáky Imre: Tündekrónikák (Ellenség vagy barát)

Fecske Panna: Erato

Fecske Panna: I.

Fecske Panna: Megint

Kósa Sándor: Mintha (4)

Peti Zsombor: Az utolsó sóhajnyi cigaretta

Peti Zsombor: Haszontalan

Reviczky Károly Imre: Reviczky Károly Imre:
A perzsa költészet kistükre, avagy
Samsz ad-dín Muhammad tizenhat ghazalja

Varga Kriszta: Az árva dala

13. szám, 2011. január

Bácsi István: Gázos ügy

Csáky Imre: Tündekrónikák (Nyugtalan álmok)

Kempelen Farkas: Emberi beszéd

Kósa Sándor: 1935. 11. 30.

Peti Zsombor: Fényszórók

Peti Zsombor: Hinta

P. Szabó Mária: Egészséges vese eladó


12. szám, 2010. december

Bácsi István: Karácsony

Bácsi István: A tüzes király

Botár Alexa: Átmenetileg

Csáky Imre: Éltem néhány örökkévalót

Csáky Imre: Tündekrónikák (A ragacsos sötétség)

Cs. Kovács Márta: Találkozás

Dévényi Éva: Közös sors

Dévényi Éva: Macskatörténet

Kósa Sándor: Ujjgyakorlat

Majer Amanda: A cseresznyefa árnyékában

Menyhért Anna: Szerelem és kánon között(Erdős Renée)

Mizser Attila: Átültetés

Mizser Attila: Sorozat

P. Szabó Mária: Végítélet a Neander-völgyben

Sólyom Anna: Csokor

11. szám, 2010. november

Bácsi István: Órák

Bácsi István: Tisztázandó kérdés

Csáky Imre: Tündekrónikák (A farkasgyermek)

Csáky Imre: Villámok ölén

Kósa Sándor: Mintha (3)

P. Szabó Mária: Az aberrált

10. szám, 2010. október

Ambrus Lajos: Eldorado (13, 14)

Bácsi István: A költő temetése

Bácsi István: Siker

Kósa Sándor: Mintha (2)

Peti Zsombor: Az ég lángja

P. Szabó Mária: Anyám, a kurva

P. Szabó Mária: Dráma a Nemzeti Színházban

9. szám, 2010. szeptember

Ambrus Lajos: Eldorado (11, 12)

Bácsi István: A beteg kutya

Bácsi István: Lángos király

Hamana Zsolt: Szomszédok

Kósa Sándor: Mintha (1)

Oroszi Zsuzsanna: Feledhető

P. Szabó Mária: Az olasz szerető

8. szám, 2010. augusztus

Ambrus Lajos: Eldorado (9, 10)

Bácsi István: A felesleges ember egy napja

Bácsi István: A Hold hídján

Hamana Zsolt: A kiválasztott

Kósa Sándor: Montevideo

Peti Zsombor: Mit

Peti Zsombor: Mogadishu

Varga Kriszta: Hűvös

7. szám, 2010. július

Ambrus Lajos: Eldorado (7, 8)

Bácsi István: Búcsú

Bácsi István: Férfi a fiókban

Hamana Zsolt: Elfajult próbálkozás (Závada Pál: Idegen testünk)

Kósa Sándor: Ez az a ház

P. Szabó Mária: A kulcs

P. Szabó Mária: Gáspár, a tőzsde cápája

6. szám, 2010. június

Ambrus Lajos: Eldorado (5, 6)

Bácsi István: Csalódás

Bácsi István: A könyv

Dudics Emese: minden egy lapon

Fehérvári Balázs: A sánta pincér

Hamana Zsolt: Budapest Görlz

Kósa Sándor: 2011

Peti Zsombor: Vadászat

P. Szabó Mária: Földi szerelem

Varga Kriszta: A seb

5. szám, 2010. május

Ambrus Lajos: Eldorado (3, 4)

Bácsi István: Ártalmatlan hús

Bácsi István: Kenyerek királynője

Dudics Emese: Nekrológ

Kósa Sándor: Zsanett

P. Szabó Mária: Az ékszerész halála

Varga Kriszta: Én

4. szám, 2010. április

Ambrus Lajos: Eldorado (1, 2)

Bácsi István: Két választópolgár

Bácsi István: A kopogtatócédula

Fehérvári Balázs: A varázsló, aki nem tudott megőszülni

Hamana Zsolt: Egy győztes meséje(Horváth Viktor: Török tükör)

Kósa Sándor: Rekonstrukció

Menyhért Anna: A színek

Mezey Katalin: Itt, a folyó fölött

Mezey Katalin: Öregasszony mondja

Oroszi Zsuzsanna: Dafke – a folytatás?(Lugosi Viktória: Dafke)

P. Szabó Mária: Csak éppen

P. Szabó Mária: Szerencsés pillanat

Siklósi Katalin: Nagyotmondó János

3. szám, 2010. március

Bácsi István: Kanapé

Bácsi István: Köpcösök

Habány Levente: Fagyott ibolyák

Kósa Sándor: Egy nagymama délutánja

Menyhért Anna: Figyelem

P. Szabó Mária: A nő

Varga Kriszta: Nyúl

2. szám, 2010. február

Bácsi István: A ház

Bácsi István: Az olvasó látogatása

Dudics Emese: 90/60

Hamana Zsolt: Az emberszabásúak és a béka

Hamana Zsolt: A kecske és a róka

Hamana Zsolt: A sas, az üregi nyúl és a ga­lamb

Kósa Sándor: Jövő idő

Oroszi Zsuzsanna: Lélekmozdulat

P. Szabó Mária: Én, Báthory Erzsébet (Részlet)

Varga Kriszta: Gerhard Amberger bakter

1. szám, 2010. január

Bácsi István: Játék

Bácsi István: Kanász

Dudics Emese: Vasárnap

Fehérvári Balázs: Emma, a csúnya tündér

Hamana Zsolt: Angol májkrém

Kósa Sándor: Áthelyezés

Oroszi Zsuzsanna: Angliai levél Törökországba

P. Szabó Mária: Rekviem egy porszemért

P. Szabó Mária: Szerelem

Varga Kriszta: Férfi(Oldal tetejére)